biuro@partnerkrakow.pl ul. Rakowicka 71 lok. 5, ul. Bosaków 5a/57 +48 12 294 00 57

Pozyskiwanie
dotacji

Contrary to popular belief, lorem nastio is not simply random text roots piece of classical

Rozliczenie finansowe projektu

Contrary to popular belief, lorem nastio is not simply random text roots piece of classical

Profesjonalne doradztwo

Contrary to popular belief, lorem nastio is not simply random text roots piece of classical

Zarządzanie projektem

Contrary to popular belief, lorem nastio is not simply random text roots piece of classical

Nasze usługi

Budowane przez 25 lat doświadczenie ....

Completely restore front information rather resource maximizing impeitives Progressively create visionary e-services vis-a-vis cross functional products bandwidth for cross functional outsourcing.

Progressively create visionary e-services vis-a-vis cross functional products bandwidth for cross functional outsourcing create visionary.

O nas

Pewność i zaufanie

Działamy na rynku nieprzerwanie od 14 lat.
Partner Kraków to 500 000 000 zł obsłużonych inwestycji.
Zawsze ponadprzeciętna skuteczność pozyskiwania dotacji.
Wiedza i doświadczenie pracujące na korzyść klienta.
Zawsze kompleksowa obsługa całego procesu inwestycyjnego – od koncepcji do zamknięcia i rozliczenia projektu.
Grono stałych zadowolonych klientów jest naszą najlepszą rekomendacją.

Wirtualne biuro

Biuro wirtualne łączy zalety tradycyjnego biura z wygodą pracy w domu.

Wynajmując usługę wirtualnego biura otrzymujesz adres do rejestracji firmy oraz obsługę korespondencji firmowej. Daje to gwarancję, że Twoja korespondencja zostanie zawsze odebrana i przekazana w formie elektronicznej. Atrakcyjny adres siedziby zbuduje zaufanie Twojej firmy.

Nasza wiedza i usługi

Nasza firma specjalizuje się w pozyskiwaniu dotacji z Unii Europejskiej, co wymaga dogłębnej wiedzy na temat przepisów oraz procedur unijnych. Posiadamy zespół ekspertów, którzy na bieżąco śledzą zmiany w polityce finansowej UE, zapewniając naszym klientom najbardziej aktualne informacje. Nasze umiejętności obejmują kompleksowe przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej oraz skuteczne zarządzanie projektami. Dzięki doświadczeniu w różnych sektorach gospodarki, potrafimy dostosować nasze strategie do specyficznych potrzeb każdej branży. Skuteczność naszej pracy potwierdzają liczne zrealizowane projekty, które przyniosły korzyści zarówno małym, jak i dużym przedsiębiorstwom.

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW)

Omówienie dostępnych programów wsparcia dla rolników i przedsiębiorców działających na obszarach wiejskich. Przykłady projektów, które mogą otrzymać dofinansowanie.

Wsparcie na Modernizację Gospodarstw Rolnych

Warunki i kryteria, jakie muszą spełnić gospodarstwa rolne, aby otrzymać dotację.
Rodzaje inwestycji kwalifikujących się do dofinansowania.

Dotacje na Przedsięwzięcia Ekologiczne:

Programy wsparcia dla rolników stosujących praktyki zrównoważonego rolnictwa. Dotacje na instalacje odnawialnych źródeł energii oraz inne proekologiczne inwestycje.

Wsparcie dla Młodych Rolników

Specjalne programy i dotacje przeznaczone dla młodych osób rozpoczynających działalność rolniczą.
Wymagania oraz proces aplikacyjny dla młodych rolników.

Wsparcie dla Przetwórstwa Produktów Rolnych

Dotacje na modernizację i rozwój zakładów przetwórczych.
Kryteria przyznawania dotacji oraz procedury aplikacyjne.

Dotacje na Infrastrukturalne Projekty Wiejskie

Wsparcie finansowe dla gmin i instytucji realizujących projekty infrastrukturalne na obszarach wiejskich.
Przykłady projektów infrastrukturalnych, które mogą ubiegać się o dofinansowanie.

Skontaktuj się z nami, umówmy się na spotkanie.

Wsparcie dla młodych rolników:

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) oferuje specjalne programy wsparcia dla młodych rolników rozpoczynających swoją działalność. Dotacje te mają na celu ułatwienie startu młodym przedsiębiorcom w sektorze rolnym poprzez finansowanie niezbędnych inwestycji. W ramach programu można uzyskać dofinansowanie na zakup maszyn, modernizację gospodarstw oraz wdrożenie nowoczesnych technologii. Procedura aplikacyjna jest przejrzysta, a ARiMR zapewnia wsparcie na każdym etapie składania wniosku. Dzięki temu młodzi rolnicy mogą szybko i efektywnie rozwijać swoje gospodarstwa.

Modernizacja gospodarstw rolnych

Programy wsparcia ARiMR na modernizację gospodarstw rolnych są kluczowe dla zwiększenia konkurencyjności i efektywności polskiego rolnictwa. Rolnicy mogą ubiegać się o dotacje na inwestycje w nowoczesny sprzęt, budynki gospodarcze oraz technologie poprawiające wydajność produkcji. Finansowanie obejmuje również projekty związane z ochroną środowiska, takie jak instalacje odnawialnych źródeł energii. Aplikacja o dotacje wymaga dokładnego przygotowania, jednak ARiMR oferuje pomoc w formie konsultacji i szkoleń. Dzięki tym programom rolnicy mogą unowocześnić swoje gospodarstwa i zwiększyć zyski.

Przetwórstwo produktów rolnych

ARiMR wspiera rozwój sektora przetwórstwa produktów rolnych poprzez oferowanie dotacji na modernizację i rozbudowę zakładów przetwórczych. Programy te mają na celu poprawę jakości produktów rolnych oraz zwiększenie ich wartości rynkowej. Dofinansowanie może obejmować zakup nowoczesnych maszyn, technologie przetwórcze oraz innowacyjne rozwiązania logistyczne. Proces aplikacyjny jest klarowny, a ARiMR zapewnia wsparcie merytoryczne na każdym etapie. Dzięki tym środkom, przetwórcy mogą zwiększyć swoją konkurencyjność i zdobyć nowe rynki zbytu.