Wdrażanie innowacji (Polska Wschodnia)

W ramach działania dofinansowane są projekty przewidujące przygotowanie produktu do wdrożenia, zakup praw patentowych, technologii, know-how, licencji związanych ze wdrożeniem wyników prac badawczych, przeprowadzenie prac dostosowawczych, wdrożenie obejmujące inwestycje: zakup, montaż i uruchomienie maszyn i urządzeń, linii produkcyjnej lub technologicznej. Z działania mogą skorzystać mikro, mali i średni przedsiębiorcy (wchodzący w skład ponadregionalnego powiązania kooperacyjnego).