Rozwój usług rolniczych – rozwój przedsiębiorczości

W ramach działania wsparcie dotyczy inwestycji dotyczących działalności polegającej na świadczeniu usług rolniczych. Głównym celem działania jest ułatwienie dostępu gospodarstw rolnych do nowych technologii, co w konsekwencji przekłada się na poprawę ich konkurencyjności. Beneficjentem może zostać osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, prowadząca działalność gospodarczą w zakresie  usług dla gospodarstw rolnych  jako mikro lub małe przedsiębiorstwo.