Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej

Pomoc przyznaje się w związku z rozpoczynaniem prowadzenia działalności pozarolniczej. Celem działania jest różnicowanie działalności  na obszarach wiejskich. Osoba starająca się o przyznanie pomocy musi być ubezpieczona na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników z mocy ustawy i w pełnym zakresie jako rolnik, małżonek rolnika lub domownik, a także nie prowadziła działalności gospodarczej co najmniej od 24 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o przyznanie pomocy.