Opis projektu:

Przedmiotem projektu jest pozyskanie wiedzy na temat procesu technologicznego innowacyjnego osuszania ziarna zbóż, w tym m.in. ziarna: kukurydzy, jęczmienia, pszenżyta oraz żyta. Najistotniejszą potrzebą realizacji projektu jest deficyt osuszonego ziarna, w tym szczególnie osuszonego ziarna zbóż dobrej jakości, trwałości i czystości na lokalnym rynku. Projekt przewiduje przeprowadzanie serii badań i analiz, które pozwolą na opracowanie możliwie jak najbardziej innowacyjnej technologii osuszania zbóż. Najważniejsze zadania w projekcie odnoszą się do zastosowania w początkowym okresie suszenia mikrofal oraz dodatkowego zastosowanie prądu wysokiej częstotliwości, co spowoduje niszczenie mikroorganizmów znajdujących się na powierzchni ziarna, a zatem poprawi jego jakość pod względem mikrobiologicznym, a także zwiększy jego ogólną czystość, co zwiększy jego trwałość, jakość oraz wydłuży czas przechowywania przy jednoczesnym zmniejszeniu strat przechowalniczych.