Lokalne Grupy Działania

Podejmowanie działalności gospodarczej:

Dofinansowanie skierowane jest dla podmiotów rozpoczynających działalność gospodarczą na obszarze objętym Lokalna Strategią Rozwoju danej Lokalnej Grupy Działania (w zależności od Gminy). O pomoc mogą starać się osoby fizyczne pełnoletnie, niepodlegające ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy i w pełnym zakresie.

– Rozwijanie działalności gospodarczej:

O pomoc może starać się przedsiębiorca  prowadzący swoją działalność gospodarczą na obszarze objętym Lokalna Strategią Rozwoju danej Lokalnej Grupy Działania (w zależności od Gminy).