Bony na innowacje (Małopolska)

W ramach bonów na innowacje można realizować małe oraz duże projekt (kolejno 50 oraz 100 tys. PLN wydatków kwalifikowanych). Wsparcie w ramach bonu na innowacje może zostać przeznaczone wyłącznie na zakup usług badawczo-rozwojowych oraz usług proinnowacyjnych. O dofinansowanie mogą starać się przedsiębiorstwa z sektora MŚP zarejestrowane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz prowadzące działalność na terenie województwa małopolskiego, co znajduje potwierdzenie w dokumentach rejestrowych.